Florysta

Florysta

Kwalifikacja I: R.26- Wykonywanie kompozycji florystycznych

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł florysty.

Rekrutacja

Na kierunek Florysta, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  * ( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)
 • Charakterystyka zawodu

  Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Osoba kształcąca się w zawodzie florysta powinna posiadać cechę: łatwości nawiązywania kontaktu z klientem, w celu zaproponowania ciekawego rozwiązania i doradztwa. Ciekawe kompozycje kwiatowe tworzone są zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje się wiązanki okolicznościowe z okazji: ślubu, komunii, chrzcin. Słuchacz pozna technikę, zasady tworzenia dekoracji z roślin suszonych, doniczkowych lub mieszanych. Zapozna się rodzajami materiałów wykorzystywanych we florystyce.

  Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu komunii czy chrzcin. Potrafi on również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. W trakcie nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie. Florystyka jest obecnie jednym z bardziej popularnych zawodów w szkołach policealnych.

  Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta:

  Profesjonalni floryści są zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni czy firmie organizującej wystrój na przyjęcia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

  Opis kształcenia:

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych:

  1. projektowania dekoracji roślinnych;
  2. wykonywania dekoracji roślinnych;
  3. aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

  Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zadaniu egzaminu zawodowego przed Okręgowa Komisja Egzaminacyjna dyplom z tytułem zawodowym Florysta