Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

W roku szkolnym 2016/2017 realizowane są turnusy w zawodach:

  • cukiernik – I, II, III stopień
  • piekarz – I, II, III stopień
  • fryzjer – I, II, III stopień
  • kucharz – I, II, III stopień
  • sprzedawca – I, II, III stopień

W ośrodku odbywają się turnusy dla pracowników młodocianych – uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych.

Każdy turnus trwa cztery tygodnie w czasie których realizowanych jest 136 godzin lekcyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych.