Szkoła Policealna dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach:

  • Florysta – 1 rok
  • Technik Informatyk – 2 lata
  • Technik Rachunkowości – 2 lata
  • Technik Administracji – 2 lata
  • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 2 lata