Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Okres nauczania:  okres nauki trwa 3 lata ( sześć semestrów)

uwaga: na podbudowie szkoły zawodowej trzyletniej według nowej podstawy programowej okres nauki trwa 2 lata /absolwent szkoły zawodowej rozpoczyna naukę od klasy drugiej
Nauka odbywa się w systemie zaocznym- soboty i niedziele 2 razy w miesiącu

 

Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby w przyszłości móc kontynuować naukę na dowolnie wybranej uczelni. Staramy się na bieżąco reagować na sygnały z rynku pracy, otwierając profile, które odzwierciedlają zapotrzebowanie
na specjalistów w danej dziedzinie, jak też zaspokajają zainteresowania potencjalnych uczniów.

Oferujemy słuchaczom: