Rozpoczęcie zajęć

Pierwsze zajęcia dla wszystkich klas rozpoczynają się 9-10 września 2017 r.