Uwaga słuchacze Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych

Z uwagi na małą liczbę chętnych do policealnego studium zawodowego – florysta, nie zostanie utworzony zawód florysta.